Головна

ПРО ЗБІРНИК
Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія. ISSN 2411-5991” приймає до друку рукописи (статті, рецензії, відгуки тощо), які раніше не публікувалися і не були подані до інших редакцій. Проблематика рукописів зосереджена на актуальних питаннях лінгвістики, літературознавства, педагогіки і методики навчання іноземних мов та психології.
Історія збірника
Збірник наукових праць “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія. ISВN 966-638-017-Х” видається з 2000 р.
Засновник: Київський державний лінгвістичний університет, із серпня 2001 р. – Київський національний лінгвістичний університет.
Галузі наук: філологічні, педагогічні та психологічні науки.
Періодичність: двічі на рік.
Свідоцтва про державну реєстрацію та перереєстрацію:
Свідоцтва внесено до Державного реєстру № 8226 серія КВ від 17 грудня 2003 року.
Фахова реєстрація у ВАК України:
Збірник наукових праць перереєстровано ВАК України як фахове видання з педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 11, 2010 р., с. 4), із філологічних наук (Бюлетень ВАК України № 2, 2011 р., с. 6).
Мови видання: українська, російська, англійська, французька, німецька, іспанська.
Назви видання:
2003 р. – по теперішній час – “Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Серія Філологія – Педагогіка – Психологія” (Свідоцтво: № 8226 серія КВ від 17 грудня 2003 р.).
Кількість опублікованих випусків збірника з 2000 по 2014: 29.
2000 р. – Вип. 1; Вип. 2; Вип. 3
2001 р. – Вип. 4; Вип. 5
2002 р. – Вип. 6
2003 р. – Вип. 7; Вип. 8
2004 р. – Вип. 9
2005 р. – Вип. 10; Вип. 11
2006 р. – Вип. 12; Вип. 13
2007 р. – Вип. 14; Вип. 15
2008 р. – Вип. 16; Вип. 17
2009 р. – Вип. 18; Вип.19
2010 р. – Вип. 20; Вип. 21
2011 р. – Вип. 22; Вип. 23
2012 р. – Вип. 24; Вип. 25
2013 р. – Вип. 26; Вип. 27
2014 р. – Вип. 28; Вип. 29

Головні редактори
2000–2008 рр. – академік АПН України Артемчук Г.І.
2009–2010 рр. – доктор філологічних наук, професор Васько Р.В.
2009–2010 рр. – доктор філологічних наук, професор Мусієнко В.П.
2012 р. – до сьогодні – доктор філологічних наук, професор Валюх З.О.